به بهانه پحش فيلم هفت

نام :هفت

کارگردان:دیوید فینجر

نویسنده:اندرو کوین واکر

بازیگران:موگان فریمن(سامرست)

           براد پیت(میلز)

          گوانت پالترو(تریسی) 

          کوین اسپیسی(جان دو) 

سال:۱۹۹۵

داستان فیلم درباره هفت قتل در هفت روز است که هرکدام مربوط به یک گناه کبیره (از نگاه دانته) است.این ظاهر داستان است اما چیزی که فیلم را متفاوت می سازد بینش فلسفی و نوع نگاه به جامعه و زندگی است به طور کلی می توان سه نگاه را در فیلم مشاهده کرد

اول نگاه تیره و سیاه به دنیا است نگاهی که جان دو دارد همه را گناه کار می داند از وکیل گرفته تا پلیس و آدمکش و فاحشه.حتی خود او از این نگاه مستثنی نیست و خود او نیز گناه کار است گناه او حسادت است(البته از نگاه خودش)

دوم نگاه میلز است که نگاه دنیایی دارد و زندگی خوبی دارد و دنبال پیشرفت و بهتر کردن زندگی است نگاهی که اکثر انسانها دارند

و سوم نگاه سامرست است که نگاهی بین این دو است بدی های جامعه را می بیند و او را می آزارد جامعه را سیاه می بیند اما همان طور که در پایان می گوید :دنیا جای خوبی است ارزش جنگیدن را دارد من با قسمت دوم موافقم.این نگاه ها مرا به یاد فیلم راننده تاکسی می اندازد در آنجا نیز شخصیت اصلی اسلحه دست می گیرد و گناه کاران را به قتل می رساند نگاه او نیز مانند نگاه جان دو است این که منشا این نگاه از کجاست جای بررسی دارد به نظر می رسد این نگاه ریشه در عقاید مسیحی دارد اینکه انسان با گناه اولیه زاده می شود پس باید غسل داده شود باعث ایجاد نگاهی تیره به انسان ها می شود(لطفا در این مورد نظر دهید) شاید با بررسی هفت گناه و منشا آنها این سوال حل شود   

 هفت گناهی که در فیلم به آنها اشاره می شود عبارتند از:شکم پرستی،حرص،غرور،شهوت، تنبلی،خشم و حسادت.جالب اینحاست که قتل در این هفت گناه وجود ندارد یعنی گناه اصلی جان دو.در مورد برخی از این گناهان در دین اسلام روایاتی دیده می شود مانند:حسد ایمان را می خورد آنچنان که آتش چوب را می خورد.سر همه گناهان پر خوری است و....این گناهان گناهان بزرگی هستند ولی آیا قابل بخشش نیستند؟آیا هر کس مرتکب این گناه شد مستوجب مرگی دردناک است؟نه. در اسلام آمده بزرگترین گناهان ناامیدی از رحمت خداوند است توبه دری است که همواره به روی انسان ها باز است هر چند که گناه نکردن راحتتر از توبه کردن است اما  هرگز نباید رحمت خداوند را فراموش کنیم

   اگر دنیا به نظر تیره مس آید به خاطر اعمال زشت برخی از انسانهاست نه همه در عوض زیبایی هایی دارد که زندگی را ارزشمند می کند.گذشت و فداکاری محبت انسانها به هم و .....

همه وهمه زندگی را زیبا می کند آنقدر که ارزش جنگیدن داشته باشد و وظیفه ما این است که زیباترش کنیم. 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید