سلام

     هنر مقدس آن هنری است که انسان را بالا ببرد آن هنری است که روح انسان را صفا دهد و جلا بخشد نه آن هنری که انسان را در فساد و تباهی نگه دارد

     هنر مقدس آن است که  تفکر و تعقل را در انسان برانگیزد و انسان را به سوی نور هدایت کند و از ظلمات جهل برهاند.

    هنر مقدس آن است که روح تعهد را در کالبد انسانها بدمد.

با این دید می خواهیم به هنر امروز نگاه کنیم

    

/ 0 نظر / 15 بازدید